[1]
Wolniewicz, M. 2018. Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 11 (paź. 2018), 283–302. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2016.11.10.