[1]
Wilczyński, L. 2018. Pobór kleryków do wojska jako forma represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 12 (paź. 2018), 173-207. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2017.12.6.