[1]
Skierska, I. 2018. Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 10 (lis. 2018), 23-42. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2.