[1]
Woźniak-Raciborska, M. 2018. Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 10 (lis. 2018), 43–112. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3.