[1]
Kronthal, A. 2018. Z prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Ein unbekanntes Posener Museum. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 10 (lis. 2018), 193–205. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2015.10.7.