[1]
Lewandowski, I. 2018. Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543). Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 13 (grudz. 2018), 7-26. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2018.13.1.