[1]
Filipiak, A. 2018. Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 13 (grudz. 2018), 203–223. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2018.13.9.