[1]
Prokop, K.R. 2014. Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 9 (sty. 2014), 41–90. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3.