[1]
Szczepaniak, M. 2014. Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 9 (sty. 2014), 223–236. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2014.9.9.