[1]
Marciniak, K. 2014. Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 9 (sty. 2014), 289–320. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2014.9.13.