[1]
Lenort, F. 2013. „Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 8 (sty. 2013), 207–235. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9.