[1]
Krucki, Łukasz 2013. Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 8 (sty. 2013), 317–330. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12.