[1]
Sprenger, M. 2012. Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 7 (sty. 2012), 23-46. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2012.7.2.