[1]
Zając, P. 2012. Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 7 (sty. 2012), 83–104. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4.