[1]
Krzyślak, B. 2012. Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 7 (sty. 2012), 155-174. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2012.7.7.