[1]
Dąbrowska, M. 2012. Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 7 (sty. 2012), 301–332. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13.