[1]
Rybacki, R. 2011. Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 6 (sty. 2011), 211–230. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2011.6.12.