[1]
Pukianiec, M. 2010. Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 5 (sty. 2010), 83–98. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2010.5.5.