[1]
Taisner, R. 2010. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 5 (sty. 2010), 99-136. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6.