(1)
Wilczyński, L. Ordynariat Arcybiskupi W Poznaniu I Kancelaria Prymasa Polski W Dwudziestoleciu międzywojennym. esdw 2018, 261-274.