(1)
Fąka, M. Dzieje Okupacyjne Kapituły Metropolitalnej W Poznaniu. esdw 2018, 275-292.