(1)
Kaczmarek, K. Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAƃSKIE W ƚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE. esdw 2018, 293-299.