(1)
Wilczyński, L. Kazimierz Karłowski: Z DZIEJÓW ELEKCJI KAPITULNEJ ARCYBISKUPÓW GNIEŹNIEŃSKICH I POZNAŃSKICH W LATACH 1821-1925. Tekst przejrzał, Poprawił Oraz posłowiem Opatrzył Marian Fąka. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia I Materiały, T. 49. Poznań 2002 Ss. 208. esdw 2018, 304-306.