(1)
Lenort, F. STUDIA Z HISTORII USTROJU I PRAWA. KSIĘGA DEDYKOWANA JERZEMU WALACHOWICZOWI. Pod Redakcją Henryka Olszewskiego. Poznań 2002 Ss. 495. Prace Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Tom VII. esdw 2018, 306-308.