(1)
Kóčka-Krenz, H. Pochówki królewskie W Katedrze poznańskiej. esdw 2018, 39-56.