(1)
Jank, T. Nieznane Grafiki Antoniego Swacha W kościele franciszkanów W Poznaniu. esdw 2018, 207-220.