(1)
Zieliński, Z. Polityczne I kościelne Ramy życia I działalności Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. esdw 2018, 343-350.