(1)
Przykucki, M. Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie. esdw 2018, 359-366.