(1)
Koczerska, M. Marta Czyżak, Kapituła Katedralna W Gnieźnie W świetle Metryki Z Lat 1408-1448. Poznań 2003, Ss. 448. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia I Materiały. Tom 64. esdw 2018, 371-375.