(1)
Lenort, F. Jan Walkusz, Twórczość Literacka duchowieństwa Polskiego Na Ziemiach Zaboru Pruskiego W XIX-XX Wieku 1848-1939. Lublin 2002, Ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. esdw 2018, 375-376.