(1)
Wolniewicz, M. Ze Wspomnień O księdzu Teodorze Korczu Pierwszym Proboszczu W Gorzycach Wielkich. esdw 2018, 283-302.