(1)
Brzeziński, M. Sanktuaria Archidiecezji poznańskiej – Rola, Zadania, Znaczenie. esdw 2018, 303-319.