(1)
Wilczyński, L. Pobór kleryków Do Wojska Jako Forma Represji władz Komunistycznych Wobec Kościoła Katolickiego. Alumni-żołnierze Archidiecezji poznańskiej. esdw 2018, 173-207.