(1)
Skierska, I. Ogłoszenia Parafialne W późnośredniowiecznej Polsce*. esdw 2018, 23-42.