(1)
Woźniak-Raciborska, M. Predella Z Przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów Graficznych Warsztatu Tryptyku Z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu. esdw 2018, 43-112.