(1)
R. Prokop, K. Ekscerpty źródłowe Do dziejów Archidiecezji gnieźnieńskiej I Diecezji poznańskiej W Czasach nowożytnych. esdw 2018, 113-160.