(1)
Krzyślak, B.; Kurzawa, Z. Fasada kościoła „na Łazarzu” W Poznaniu. Projekt Maksymiliana Wilczewskiego. esdw 2018, 177-192.