(1)
Kronthal, A. Z Prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu Ein Unbekanntes Posener Museum. esdw 2018, 193-205.