(1)
Biesiada, J. Duchowni, Instytucje I Organizacje kościelne W życiu Literackim międzywojennego Poznania. esdw 2018, 207-260.