(1)
Neumann, P. F. Wspomnienie O Matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek Do Historii poznaƄskich Karmelitanek Bosych. esdw 2018, 285-385.