(1)
Lewandowski, I. Wątki Religijne W twórczości I życiu Klemensa Janickiego (1516-1543). esdw 2018, 7-26.