(1)
Filipiak, A. Pojęcie Matetyki We współczesnym Dyskursie Pedagogicznym I Katechetycznym. Zarys Problematyki. esdw 2018, 203-223.