(1)
Prokop, K. R. Gnieźnieńska „genealogia" biskupów Ziem Polsko-Litewsko-Ruskich. Wokół Prałatów I kanoników Katedry Metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego. esdw 2014, 41-90.