(1)
Pawlak, P.; Wesołowska, P. Nowe Badania Archeologiczne Na Śródce W Poznaniu. esdw 2014, 109-126.