(1)
Szczepaniak, M. Wydział Teologiczny W Poznaniu (1919-1922) W świetle archiwaliów watykańskich. esdw 2014, 223-236.