(1)
Lenort, F. „Gazeta Kościelna" (1843-1849) I „Tygodnik Kościelny" (1850), Czyli Druga I Trzecia Inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego. esdw 2013, 207-235.