(1)
Krucki, Łukasz. Jana Onufrego Gorczyczewskiego Panegiryk Na okoliczność przyjęcia Paliusza Przez Arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego. esdw 2013, 317-330.