(1)
Sprenger, M. Relikty wczesnośredniowiecznych Umocnień Obronnych. Ślady przeszłości Na Ostrowie Tumskim W Poznaniu. esdw 2012, 23-46.