(1)
Zając, P. Dorobek Kulturalny cystersów obrzańskich Przy końcu XVIII W. Oraz Cysterskie Archiwalia, rękopisy I Druki Zachowane W Klasztorze W Obrze. esdw 2012, 83-104.