(1)
Krzyślak, B. Kościół św. Jana Ewangelisty W Bralinie. Przyczynek Do dziejów Ewangelickiej Architektury Sakralnej Na Pograniczu śląsko-Wielkopolskim. esdw 2012, 155-174.